Londiner képzési munkamenet

 

Általános információk a tréningről

a tréning címe: Portás (40 óra)
a jelölt profilja

barátságos, udvarias

jó modor

jó egészségi állapot

személyes higiéné

stressz tolerancia

jó fizikai kondíció

diszkrét

a környezet ismerete

megbízhatóság

nyugodt marad nyomás alatt

tevékenységi körök

a portás szakma alapismerete

alapismeretek a személyközi kapcsolatok fejlesztéséről

a portás szakma Munka sorrendjének elemzése

a vállalkozáson belüli különböző részlegek

amelyet a portás tovább segíthet

képzési célok

(O1) – jó interperszonális jártasságok bemutatása

(O2) – a kommunikáció (verbális, non-verbális) különböző típusainak bemutatása

(O3) – a Portás szakma különböző feladatainak és kötelezettségeinek bemutatása

(O4) –a vendégek kívánságainak és elvárásainak, azoknak is a módszereinek és a procedúráinak bemutatása

(O5)- a munkahely egészségügyi és biztonság szabályzatának bemutatása

képzési eredmények az egész program során tudás
a résztvevő

(K1) meghatározza a kötelezettségeket, feladatokat

amiket a portás prezentál,

(K2) a személyi jellemzőket, amelyekkel rendelkezni kell akkor, amikor a portás feladatát végzi

(K3) azonosítja azon faktorokat melyek a vendég elégedettségére kihatnak

(K4) felismeri, hogyan védje meg saját magát kötelezettségei teljesítése során

jártasságok

résztvevő

(S1) megszervezi a vendég érkezését, távozását,

(S2) előkészíti az ébresztő hívások listáját

(S3) a vendégek bőröndjét hatékonyan kezeli

(S4) információkat biztosít, a vendégeknek melyek irányítják a hotelben lévő tartózkodásukat, és válaszol a vendégek igényeire

(S5) megvédi magát a munka során

(S6) közreműködik a bőröndök poggyász szolgáltatás irányításában

kompetenciák

tréning résztvevő

(C1) hajlandó további feladatok vállalására

amikor arra igény van, mert hozzá kell járulnia

az alapvető szolgáltatások hatékonyságához

(C2) felismeri, hogy e szakmának nagyobb presztízse van, mint általában vélik

(C3) fejleszti csapatépítő jártasságait, nagy hangsúlyt helyez a csapatmunkára

A munkamenet szerzői

Dr. Akrivos Christodoulos, Manager, ICiSDe

Ms. Akrivou Vasiliki, Researcher, ICiSDe

Mrs. Kontodiakou Polyxeni, Researcher, ICiSDe

Munkamenet

első terület: a portás szakma bemutatása 8 óra     
javaslatok
  1. a portás által ellátott szolgáltatások azonosítása
  2. a vállalkozáson belüli elhelyezkedésének leírása
  3. a személyes jellemvonások azonosítása
  4. személyes adatok bemutatása
  5. a vállalkozási politika és eljárások bemutatása, amelyek kapcsolatban vannak a portás szolgáltatásokkal
  6. a kommunikáció szabályainak azonosítása, megmagyarázása
oktatási eredmények ezen területen
tudás A résztvevő tudja

–          a portás kötelezettségeit, szakmai igényeket, jártasságait,

–          hol helyezkedik el a portás a vállalkozáson belül

–          az attribútumokat, személyi jártasságokat, jellemvonásokat, amelyekkel rendelkeznie kell

–          a személyes bemutatás és higiénéi sztenderdeket,

melyekkel rendelkezni kell

–          minden vállalkozási politikának megfelelő szabályt

–          a kommunikációs kódot miközben a szakmai kötelezettségeit teljesíti

jártasságok a résztvevő képes

–          a vállalt kötelezettségek listázása

–          visszaemlékszik arra hol a helye a vállalkozáson belül

–          a jellemvonások bemutatása, amelyekkel mint személynek a portásnak rendelkezni kell

–          Leírni, hogy kell kinéznie a portásnak

–          az extra feladatok listázása melyeket vállalhat, összhangban a vállalat politikájával

–          a kommunikációs kód használatának bemutatása melyeket a vendégekkel használ

kompetenciák a résztvevő

–          megmutatja a portás kötelezettségeit

–          nem hezitál azon, hogy vállaljon feladatokat a szakmában

munkamódszerek
video útján történő képzések, workshop-ok, demonstrációs bemutatások
2. terület: segítség biztosítása a vendég érkezéséhez 8 óra       
javaslatok
1.      a vendég által elvárt érkezések előkészítése

2.      speciális igények és azok teljesítése

3.      az igények szerint a vendég érkezésének biztosítása

4.      a vendég kísérése a szobába

5.      a poggyászkezeléshez szükséges vállalati politika és eljárások

oktatási eredmények ezen területen
tudás A résztvevő tudja

–          hogyan fejlesszen érkezési listát

–          hogyan mérhető a portás személyes biztonsága

egészsége,

–          a vendégek lehetséges speciális igényei

–          a személyes igények megoldási módozatai

jártasságok a résztvevő képes

–          Illusztrálja, hogy az érkezési lista milyen információkat foglal magában

–          Demonstrálja, hogyan kell a vendéget a szobába kísérni

–          visszaidézi a poggyászkezelési szabályokat a vállalati politika szerint

–          Demonstrálja, hogyan kell kezelni és vinni a poggyászt

kompetenciák a tréning résztvevő

–          felismeri az alapvető interperszonális jártasságokat e szakma gyakorlása közben

munkamódszerek
képzések video útján, workshop-ok, bemutatások
3. terület: a vendég távozásának segítése 8 óra
javaslatok
1.      ha a vendég segítséget kér, arra reagál

2.      a távozó vendég poggyászának szállítása

3.      a poggyász tárolásának szolgáltatásában történő működés

oktatási eredmények ezen területen
tudás a résztvevő ismeri

–          a tevékenységek, amelyeket meg kell tenni a vendég távozásakor

–          a távozás alatt a poggyász szállítási módjának felvázolása

jártasságok a résztvevő képes

–          Demonstrálni, hogy kell becsomagolni a poggyászt

–          hogyan segítse a vendéget a távozáskor információk biztosításával

–          példák adása arra nézvést hogyan tárolhatja a poggyászt

kompetenciák a résztvevő

–          a kezelési eljárások követése a vendég poggyászával kapcsolatban

–          érdeklődést mutat a poggyász kezelés tekintetében

munkamódszerek
videós képzések, workshop-ok, bemutatások
4.     terület: segítség biztosítása más részlegek /osztályok számára 8 óra

 

javaslatok
1.      a szobaszolgáltatások segítése

2.      a szállítási kötelezettségek általános biztosítása az osztályok részére

3.      biztonsági tisztasági előírások betartásában segítség

4.      riasztási eljárásoknál történő megfelelő segítségnyújtás

5.      az osztályok és szolgáltatási területének feltöltése ahol szükséges

6.      a nehéz vendégek menedzselése

oktatási eredmények ezen területen
tudás a résztvevő tudja

–          a további szolgáltatásokat, melyeket a portásnak biztosítani kell

a vállalkozáson belül, ha szükséges

–          a portás szerep jelentősége a vendégek elvárásaival egyeztetve

a kötelezettségek melyeket a portásnak riasztás alatt végezni kell tűzvész esetén

jártasságok a résztvevő képes

–          egy riasztási szituáció leírása, és az elvégzendő lépések

–          az extra kötelezettségek kategorizálása, melyeket riasztás esetében végre kell hajtani

–          lista készítése a riasztási teendőkről, az orvosokkal együttműködve

kompetenciák a résztvevő

–          hajlandósága egyéb felelősség vállalására is

–          a portás szakma komplexitásának felismerése

munkamódszerek
workshop-ok, gyakorlatok, video
5.     terület: házfelügyelő /kapus szolgáltatások biztosítása 8 óra
javaslatok
1.      mailek üzenetek a vendégeknek

2.      ébresztő hívások elintézése a vendégek részére

3.      a vendégek tartózkodása alatt a szállításuk megszervezése

4.      a távozó vendégek szállításának elintézése

5.      szobákból a poggyászok felszedése a célállomásokról,

6.      kiszolgálni a vendégeket az igények szerint

7.      a házban történő információk előkészítése a vendégnek

8.      tanácsadással és helyi ismeretekkel a vendégek igényeire válaszolni

eredmények ezen oktatási területen
tudás a résztvevő ismeri

–          a hotel környezetét hogy információkat adjon a vendégnek a hotelről

–          hogyan találkoznak az igények a vendég elvárásaival

–          az üzenetek átadásának protokollja a vállalati politika tükrében

–          az üzleti turisták széleskörű kapcsolati hálója alapvető

a szállítás intézése közben milyen információk kérhetők a távozó vendégek részére

jártasságok a résztvevő képes

–          a szállítási üzenetek különböző nevei

–          amikor a vendégeknek megcsináljuk az ébresztési listáját

–          információk biztosítása melyek a házon belüli információkon alapulnak

kompetenciák a résztvevő

a szakma jelentőségének felismerése a hotel hírneve tekintetében

munkamódszerek
video útján történő képzések, workshop-ok, bemutatások