a.) Egészségügy: Szűrés, diagnosztika, hallókészülék ellátás és illesztés, CI (cochlearis implantátum) műtét és utógondozás.

b.) Oktatás: Habilitációs szükségletek megállapítása, tanácsadás, korai fejlesztés, óvodai, iskolai ellátás, szurdopedagógiai fejlesztés.

a.) A hallássérülés szűrése az újszülött osztály feladata. A későbbi életkorokban a védőnői hálózat vizsgálja a hallást.

A diagnosztizálást audiológus orvos végzi, aki audiológus szakasszisztens segítségével felvesz legalább egy objektív vizsgálatot (BERA). Csecsemőkorban, vagy halmozott sérülésnél a szubjektív mérést általában nem végzik el. Idősebb, jól kooperáló gyermekeknél igen. Van néhány privát halláscentrum, illetve jól működő audiológia az állami ellátásban is, ahol a legkisebbekkel is végeznek időigényes szubjektív vizsgálatokat.

A diagnózis alapján kiválasztják és a pontosan megmért halláshoz (ASSR) beállítják a hallókészüléket.

A próbahordás után véglegesítik, illetve más készüléket próbálnak, ha az nem megfelelő.

Amennyiben a mérések és a tapasztalat azt mutatja, hogy a hallókészülékkel erősített hallás nem éri el a beszédfrekvenciák tartományát, akkor CI műtétre kerülhet sor. Optimális esetben 2 éves kor előtt.

A diagnózissal rendelkező és hallókészülékkel ellátott gyermekek ezután lépnek át a habilitáció ösvényére, melynek a kapuja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137). Feladata: Országos feladatellátási körrel, az érzékszervi fogyatékos (siket, ill. nagyothalló) gyermekek/tanulók szakértői vizsgálata 0 éves kortól a nappali munkarend szerinti középfokú tanulmányokig bezárólag. (http://fpsz.hu/intezmeny/fpsz-hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye/)

b.) A szakértői bizottság határozza meg a habilitációs szükségleteket és javaslatot tesz az intézményválasztásra, illetve a fejlesztésre. Ez a dokumentum a szakértői vélemény.

A hallássérült gyermek habilitációját szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, vagy hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta, illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti. A szakértői véleménnyel rendelkező gyermeknek joga, hogy az intézmény, ahová jár, biztosítsa számára a fent felsorolt szakemberek valamelyikét az előírt óraszámban.

A hallássérült gyermekek habilitációját mely intézmények végzik?

0-3 éves korig: korai fejlesztés a Pedagógiai Szakszolgálatok szervezésében.

3-6 éves korig: hallássérültek óvodája, vagy többségi óvoda szurdopedagógiai megsegítéssel (integráció).

6-tól 16 éves korig: hallássérültek általános iskolája, vagy többségi iskola szurdopedagógiai megsegítéssel (integráció).

14-16 éves kortól: szakiskola, szakközépiskola, gimnázium, majd felsőoktatás, szurdopedagógiai vagy jeltolmácsi megsegítéssel, illetve mindkettővel.

Mivel a hallássérülés ezen esetekben a beszéd elmaradásában mutatkozik meg, ezért általában a logopédus találkozik velük a különböző intézményekben, így kiemelten fontos, hogy a beszéddel foglalkozó szakembereknek legyen megfelelő információja arról, mi a hallássérülés jelentősége a beszédelsajátításban, mely orvosi vizsgálatok szükségesek a diagnózishoz, főképp pedig az, hogy a habilitáció hogyan indítható el, és milyen színtereken és formában valósulhat meg. Fontos tudniuk, hogy hová fordulhatnak segítségért, információért.