Karbantartó képzési menetrend

Általános információk a képzésről:

A tréning címe: Karbantartó 40 óra
A jelölt profilja

Jó modor

Jó fizikai kondíció

Technikai kapacitások

Kézügyesség

Etikus irányítás

Interperszonális jártasságok

Eredmény orientált

Kezdeményező

Problémamegoldó képesség

Rugalmasság

Nyomás alatti munkavégzés

Rendszerező /szisztematikus munkavégzés

Megfigyelés

Tevékenységi körök:

Általános ismeretek az egészségügyi és biztonsági szabályokról

A karbantartással kapcsolatos eljárások, módszerek ismerete

A mérnöki szolgáltatások szabályainak ismerete

A karbantartási osztály szabályainak, céljainak ismerete

A karbantartó kötelezettségeinek, igényelt elvárásoknak ismerete

A karbantartás típusai (megelőző, kijavító, külső és belső)

Alapvető hozzáértés a vízvezetékhez, elektromossághoz, automatizáláshoz, motorokhoz /mérnöki teendőkhöz

A tréning tárgyak:

(O1) – Az alapvető egészségügyi és biztonsági szabályok bemutatása

(O2) – Az alapvető motorikus, mérnöki, vízvezeték szerelési, automatizálási asztalossággal kapcsolatos szabályok bemutatása

(O3) – A különböző karbantartási módszerek, stratégiák bemutatása

(O4) – Alapvető információk biztosítása a különféle anyagokról és hátrányaikról

(O5) – A különböző eszközök, szerszámok használatának bemutatása

(O6) – Alapvető információk a hotel infrastruktúrát tekintve, és a felszerelésekről, eszközökről, igényekről, amelyek a karbantartáshoz szükségesek

(O7) – Alapvető információk a karbantartási eljárásokról

Képzési eredmények a program során Tudás
Tréning résztvevő:

(K1) behatóan ismeri a hotel egészségügyi és biztonsági szolgáltatásait,

(K2) alapvető elemi ismeretei vannak az automatikus motorizálásról, mérnöki teendőkről, vízvezeték szerelésről, elektromosságról, asztalosságról,

(K3) ismeri a karbantartási eljárások jelentőségét és annak szisztematikus és következetes végrehajtásának szükségességét

(K4) a hotel karbantartási szolgáltatásaiban használt alapvető módszereket, eljárásokat, meghatározásokat alapvetően ismeri,

(K5) a különböző szükséges felszereléseket ismeri, és a különböző anyagok hátrányait ismeri, különböző teljesítendő eljárásokat tud.

Jártasságok
Résztvevő:

(S1) kisebb és rutinos eljárások diagnózisai és teljesítése,

(S2) segít koordinálni minden azonnal szükséges javítást, szolgáltatást,

(S3) jelent minden nagyobb javítást és minden szükséges követelést,

(S4) rendben tartja a szeméttárolókat,

(S5) tisztán és biztonságban tartja a munkaterületet,

(S6) a kötelességei szerint a szerszámokat kitűnő állapotban tartja,

(S7) teljesíti a kisebb elektronikus javításokat, és a berendezési tárgyakat megjavítja,

(S8) megfelelő kézi és speciális eszközök használatával teljesíti a kisebb vízvezeték javításokat,

(S9) teljesíti a kisebb festés, fa, kőműves munkákat,

(S10) előkészíti a különböző felszíneket és különböző struktúrákat, felszereléseket lefest,

(S11) rendben tartja a főbb igényelt dokumentációkat

 

Kompetenciák
Résztvevő:

(C1) önismeret útján fejleszti az interperszonális jártasságait egy csapat részeként,

(C2) a vállalt feladatokon keresztül fejleszti az önbecsülését, amely kritikai gondolkodást és döntéshozó képességet igényel,

(C3) a hulladék menedzselés tudatosításának növelése, környezetvédelmi /környezetbarát eljárások tudatosítása

(C4) rugalmassá válás, tudjon egyszerre több feladatra koncentrálni.A munkamenet szerzője:

Dr. Akrivos Christodoulos, Manager, ICiSDe

Ms. Akrivou Vasiliki, Researcher, ICiSDe

Mrs. Kontodiakou Polyxeni, Researcher, ICiSDe

Képzési menet

Az első munkamenet tárgya a hotel karbantartási szolgáltatások eljárásainak bemutatása (8 óra)
Javaslatok
Javaslatok

1.      A karbantartó szakmája – Jártasságok, elvárások, kötelezettségek

2.      A karbantartás meghatározása, céljai, mint eljárás

3.      Az általános karbantartás módszerei, alapelvei, különböző stratégiái

4.      A hotelekben a karbantartási eszközök

Oktatási eredmények a tárgyalt területen
Ismeret /tudás A tréningen résztvevő ismeri:

–          A teljesítendő igényeket, amiket a karbantartónak teljesíteni kell,

–          E szakmának a céljait, tárgyát

–          A karbantartás teljesítéséhez használt alkalmazható módszereket, a helyeket, ahol a hotelen belül a karbantartási szolgáltatások alkalmazhatóak.

Jártasságok A tréning résztvevő képes:

–            a karbantartó szakmának képes leírni a jellemzőit, az igényelt tudást és jártasságokat,

–            a karbantartási általános alapelvek listázása,

–             bemutatja a különböző stratégiákat, és leírja azok gyengeségeit, erősségeit,

–            a karbantartási eljárások kulcskérdéseinek leírása /körülírása,

–            a rutinos megelőző karbantartások menetrendje minden megfelelő eszközzel.

Kompetenciák A résztvevő:

¾    hajlandó követni az alapelveket és eljárásokat akkor, amikor teljesíti a karbantartói feladatokat,

¾    felismeri a kötelezettségek sorrendjét, amikor egy gondnok különösképpen elfoglalt egy hotelben, és vállalja azért a felelősséget, hogy kötelezettségeit hatékonyan hajtja végre.

MUNKAMÓDSZEREK
Workshop, gyakorlatok, video, bemutatás
A karbantartási eljárások törvényi perspektívából (8 óra)
Javaslatok
1.      Az egészségügyi és biztonsági eljárások bemutatása EU-i törvény és vállalatpolitika tükrében,

2.      hogyan kell meghatározni funkcionális rendszereket és működésképtelenséget,

3.      hogyan kell karbantartani az igényelt dokumentációkat,

4.      hogyan kell tárolni kockázatos anyagokat,

5.      költségvetés ellenőrzés, hogyan kell elszámolni és megfigyelni az alkatrészeket, ellátmányokat és hiányokat

OKTATÁSI EREDMÉNYEK A TÁRGYALT TERÜLETEN
Tudás /ismeret A tréning résztvevő ismeri:

–            az alapvető biztonsági-, egészségi szabályokat, az EU-i törvények tekintetbevételével,

–            a funkcionális rendszerek működése a hotel szolgáltatásban,

–            a faktorok, amelyek meghatározzák az ellenőrzés hatékonyságát,

–          a faktorok, amelyek jelzik, hogy valami nem /rosszul működik.

Jártasságok A résztvevő képes:

–            ellenőrzést végrehajtani,

–          menedzselni és tárolni veszélyes anyagot,

–          a karbantartás és szolgáltatások szerint dokumentumok kitöltése,

–          alkatrészek, hiányok rögzítése, archiválása.

Kompetenciák A résztvevő

–          hajlandó vállalni a felelősséget akkor, amikor teljesíti a speciális feladatokat, és az elvárt szakmaiságot,

–          felismeri a szakma jelentőségét a munkakörnyezet biztonsága érdekében.

MUNKAMÓDSZEREK
Műhelyek, gyakorlatok, video, bemutatás
3. tantárgy terület: A karbantartási tevékenységek sorrendje: Elektromosság, vízvezeték szerelés, mérnöki tevékenységek (12 óra)
Javaslatok
1.      A különböző területek, feladatok megismerése

–          Elektromos és vízvezetékkel kapcsolatos tevékenységek

–          Légkondicionáló és fűtő rendszerek, eszközök

–          Berendezések

–          Víz keringető rendszerek

–          Uszodai területek

2.    A szükséges munkaeszközökkel dolgozni minden egyes karbantartási körülmény során, és úgy használni őket

3.      Az eszközök munkarendszerek megismerése, hogyan kell olvasni, értelmezni a felszerelések kézikönyvét és munkarendeket azért, hogy teljesítsük az igényelt karbantartást és szolgáltatás

OKTATÁSI EREDMÉNYEK EZEN A TERÜLETEN
Tudás A résztvevő megtanulja:

–          hol vannak a munka szolgáltatások, hogyan működnek (rotációs mozgások, ovális mozgások, kapacitás meghatározás,

–          motor típusok, egyfázisú motorok, szinkron motorok, levegő kompresszorok, különböző motorindítások, közvetlen indítás),

–          a különböző szerszámok mindegyikének használata,

–          vízvezeték javításhoz szükséges különféle eszközök (hidraulikus plombák, felszerelések /alkatrészek)

–           hogyan olvassuk és használjuk a kézikönyveket és teljesítsük a karbantartást.

Jártasságok A résztvevő képes:

–          leírni, hogyan működnek a motorok a rendszerekben, pl. pumpák, liftek, hűtő- és fűtőrendszerek,

–          légkondicionáló összeszerelésének megtervezése, leírása,

–          elektronikus összeszerelés megtervezése, leírása,

–          specifikus munkaszerszámok használata a karbantartó eszközökben és munkarendszerekben,

–           az uszoda és környékének karbantartása.

Kompetenciák A résztvevő tudatában van:

–          a karbantartói felszerelés megfelelő használatának,

–          a szakma komplexitásának, ami a szakmához szükséges, a különböző jártasságok meglétének szükségessége a különböző munkaterületeken,

–          kritikus gondolkodás és probléma megoldási jártasságok fejlesztése annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen.

MUNKAMÓDSZEREK
Műhelyek, gyakorlatok, videók, bemutatás
A karbantartói tevékenységek rendje: Famunka, világítás és egyebek (12 óra)
Javaslatok
1.      A különböző feladatok felismerése

–          Eszközök, munkahálózati felszerelések

–          Eszközök, munkahálózati felszerelések

–          Külső-, belső világítás

–          Redőnyök, ajtók, ablakok, szekrények, kerítések, liftek, ajtózárak,

–          lépcsők, kapuk,

–          falak

2.      A szükséges munkaeszközök felismerése minden egyes karbantartási körülmény során, hogyan használjuk őket

3.      A munkamódszerek, eszközök felismerése, hogyan olvassuk és értelmezzük az eszközök kézikönyveit, és a munkarendeket, hogy teljesítsük az igényelt karbantartási szolgáltatásokat

OKTATÁSI EREDMÉNYEK EZEN A TERÜLETEN
Tudás A résztvevő megismeri /tudja:

¾    a létező szerszámokat és mindegyik használatát,

¾    a különböző típusú lámpákat, világításokat,

¾    a festési eljárásokat és festékanyagokat,

¾    hogyan működik a tűzriasztó rendszer,

¾    hogyan használjuk az útmutatót és teljesítsük a karbantartást.

Jártasságok A résztvevő tudja:

¾    hogyan működnek az automatikus rendszerek,

¾    a különböző típusú lámpák leírása (halogén, fluoreszkáló lámpák), megnevezni a különbözőségeiket,

¾    különböző típusú világítások leírása (alap, dekoratív, biztonság, külső, belső),

¾    a karbantartási- és munkaeszközök karbantartása érdekében specifikus szerszámok használata,

¾    zárcsere, kulcsmásolás,

¾    kapu, falfestés,

¾    tűzriasztó készülék karbantartása

Kompetenciák A résztvevő tudatában van:

–          a karbantartási felszerelések, eszközök helyes használatának, karbantartásának,

–          a szakma komplexitásának, és a szükséges jártasságoknak a különféle munkaterületeken,

–          a problémamegoldó és kritikai gondolkodás jártasságainak fejlesztése, hogy hatékonyabb legyen.

MUNKAMÓDSZEREK
Műhelyek, gyakorlatok, video, bemutatás