A Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért egy olyan civil szervezet, amely kapcsolatot teremt a nyílt munkaerő piac, valamint a siketek és nagyothallók közt.

Miért kell támogatni a hallássérülteket?

A hallássérültek társadalmi és kommunikációs elszigeteltségükből következően jóval kevesebb ismerettel rendelkeznek a munkaerő piac elvárásairól, és a számukra elérhető szakmákról, mint átlagos képességekkel bíró embertársaik. Az ő kompetenciafejlesztésük nem terjed ki a versenyhelyzetekre történő felkészítésükre úgy, ahogy ez magától értetődő egy teljes értékűnek elfogadott egyén esetében.

A munkaerőpiaci és pszichológiai igényekről a fogyatékkal nem élő emberek az iskolában, a munkaügyi központokban, és a médiában napi szinten elérhető tájékoztatást, felkészítést kapnak, rendszeresen elérhető számukra a pályaválasztási és képzési tanácsadás a tanuláshoz, fejlesztéshez szükséges tananyagokkal együtt.

A hallássérültek ilyen szolgáltatásban nem részesülnek az állapotukból adódó akadályok miatt. A jelnyelv korlátai és az azt használni tudó segítők hiánya együttesen teremti meg azt az elszigetelt közeget, amely kizárja a hallássérültet a világgal való kapcsolatból.

Küldetésünk

Elhivatottan küzdünk, hogy elősegítsük a hallássérültek társadalmi megbecsülését és az ő saját pozitív önértékelésük kialakításához szükséges alapok biztosítását. Ezt a hozzáférhető tudás megosztásával és a személyiségfejlesztés eszközeivel érjük el. Feladatunknak tekintjük a hallássérülteket olyan, a képességeiknek megfelelő munkakörbe integrálni, ahol akadálymentes környezetben hasznos munkát végezhetnek teljesértékű munkavállalókként.

Profiltevékenységeink

Alapítványunk fő tevékenysége a hozzáférhető tudás biztosítása, és a megszerzett tudás széleskörű terjesztése elsősorban a hallássérültek felé, de szívesen adunk közre ismeretet bárkinek, aki hasonló problémával küzd. Ennek kivitelezése magában foglalja a szoros együttműködés kialakítását és fenntartását olyan hatóságokkal, amelyek a fogyatékkal élők rehabilitációját és állapotuknak megfelelő egészségügyi besorolást végeznek.

Kutatómunka keretein belül tájékozódunk a legfrissebb munkaerőpiaci trendekről, a munkavállalási versenyszféra alakulásáról, és terjesztjük a hallássérültek kompetenciáit a potenciális munkáltatói szektorokban. Jelen vagyunk hazai és nemzetközi infokommunikációs állásbörzéken, innovációs projektjeinkkel erősítjük a hallássérültek oktatását, valamint az ő speciális világuk a hallók felé történő kommunikációját érzékenyítő programok keretein belül.

Hangsúlyt fektetünk a jelnyelv korlátainak felderítésére, és a hiátust mutató területek fejlesztésére a hatékonyabb információcsere érdekében. Ezt tudományos konferenciákon való részvétellel, a kutatási eredményeinket bemutató prezentációk és cikkek publikálásával érjük el.

További tevékenységeink

  • Oktató és szakmai anyagokat készítünk nemhalló munkavállalók és halló munkáltatók részére kifejezetten nekik szóló tartalommal.
  • Igény szerint segítjük sorstársainkat a mindennapi feladataik ellátásában, tanácsadó konzultációk megszervezésével.
  • Akadálymentesített: jelelt, feliratozott és hanggal ellátott kézi szótárakat, szakmai és oktatóanyagokat készítünk. Folyamatosan bővítjük kisfilmes oktatóvideóink repertoárját, melyeket terjesztünk a közösségi és videómegosztó felületeken.
  • Jelnyelvi kutatásokat végzünk, mely kiterjed a jelnyelv szerkezetének, és használatának fejlesztésére, a kommunikációs hatékonyság növelésére.
  • A megismert új szakmákhoz munkavédelmi ismereteket dolgozunk ki és adunk közre.
  • Infokommunikációs népszerűségünk érdekében honlapunkat,és projektjeinket hozzákapcsoljuk a vonatkozó weboldalakhoz, így biztosítva a tudás elérését azon a csomóponton keresztül, melyet a mi honlapunk bázisa képez. Gyors linkeket hozunk létre az általunk elérhető külső weboldalakhoz, melyek skáláját naprakészen szélesítjük.

Alapítványunk

Alapítványunk 2004 óta segíti a nemhallókat munkalehetőséghez jutáshoz, és az ennek eléréséhez kapcsolatos tevékenységek kivitelezésében. Olyan környezetet biztosítunk, ahol hallássérültek segítenek saját sorstársaiknak, és avatják be őket az integrált világba. Így a sorstársak saját szemszögükből felmérve hasonlíthatják össze a két közeget, és tanulhatják meg azokat a bennfentes információkat, amelyek felett egy egészséges, vagy más fogyatékkal élő elsiklik, vagy egyáltalán észre sem vesz. Ez olyan előny, amelyet, amikor a hallássérült a halló mentorának tudásával ötvöz, biztos sikerre számíthat a munkaerőpiaci elhelyezkedésversenyében. Az alapítvány így igyekszik felszámolni azt a kudarcélményt, amely nagyon sokakat elgyengít a próbálkozások során elszenvedett lelki küzdelemben, másokat pedig már az elején visszatart attól, hogy kezdjenek valamit az életükkel.

Személyi segítés, és tanácsadás formájában fejlesztjük a hallók és nemhallók közösségét halló mentorok és szakemberek közreműködése mellett. A magával hozott képességét, tudását mindenki beépítheti az alapítványi kooperációba, így fejlesztve a tudásbázist, melynek megosztására felhasználjuk a közösségi és hírközlési média, a broadcasting csatornák online és offline felületeit. Mottónk: Add bele a tudásod – hogy más is hozzáférjen! Hiszünk abban, hogy a tudás bennünk van, és hogy ez a tudás mindenkié. Önzetlen hozzáállásunk eredményeként újabb és újabb szegmensekhez kapunk hozzáférést akár kollégák, akár támogatók révén.

Hallássérült segít hallássérültet

A Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért tizenöt éve dolgozik azon, hogy a tudás mindenki számára – különös tekintettel a siket és nagyothalló munkavállalókra – egyenlő eséllyel legyen hozzáférhető. Új szakmák adaptálásával és meglévők akadálymentesítésével valósítjuk meg a hallássérültek és más fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációját.

Sorstárssegítők, tanácsadók és tapasztalt HR szakemberek bevonásával érjük el, hogy a rehabilitációs foglalkoztatáson kívül is megnyíljon számukra az út a munka világába, és az országban egyedülálló módszerekkel, sorstársak bevonásával készítjük fel a siketeket és nagyothallókat arra, hogy hallók közt dolgozzanak. Kölcsönös tapasztalatcsere útján válik a segítettből segítő, a tanítványból pedig oktató – a jó együttműködés eredménye sok motivált és nyitott munkavállaló, akiket a munkaadók is szívesebben vesznek fel.

Szolgáltatások

  • Felkutatjuk a hallássérültek számára elvégezhető új munkavállalói tevékenységeket.
  • Tájékoztatjuk a potenciális munkáltatókat a fogyatékosok akkreditált foglalkoztatásával járó adó, és egyéb kedvezményekről. Megismertetjük őket a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával igénybe vehető normatív és segédeszköz-támogatásokról.
  • Az alapítványhoz forduló, célcsoportba tartozó munkavállalókat segítjük a munkáltatókkal való kapcsolatfelvételben, önéletrajz és munkavállalói dokumentációk összegyűjtésében. Tájékoztatást nyújtunk a munkavállalóként számukra igénybe vehető adókedvezményekről, támogatásokról. Informáljuk őket a rehabilitációjukhoz, valamint az egészségügyi besorolásukhoz kapcsolódó vizsgálatokról, és az azok érvényességét fenntartandó ellenőrzési kötelezettségekről.

Kapcsolat

Munka-Kör Alapítvány a Hallássérültekért

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.
Sms, Viber, Whatsapp: 06 30 813 4220
Telefon: +36 1 274 2607
E-mail: munkakoralapitvany@t-online.hu
Kapcsolattartó: Dr. Soósné Szigetvári Ágnes
Személyes megbeszéléshez kérjük, telefonon vagy e-mailben
előre foglaljon időpontot!